ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

กต.ตร.


%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%87-%e0%b8%81%e0%b8%952