ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

ติดต่อเรา


ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

226 หมู่ 11  ต.น้ำรึม  อ.เมือง  จ.ตาก 63000

โทร : 055-511353

โทรสาร : 055512632

แผนที่