ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

ฝ่ายอำนวยการ ๒


งานป้องกันปราบปราม และการข่าว


20

   พ.ต.ท.วัจนะ  จิตรกล้า

     ตำแหน่ง สารวัตรฝ่ายอำนวยการ ๒

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๘๗-๑๙๗๓๑๓๑


22 (2)

   ร.ต.อ.ประโยชน์  แสนแก้ว

     ตำแหน่ง รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ ๒

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๘๙-๗๐๖๑๗๗๕

     รับผิดชอบ ————————————-21

   ส.ต.ต.ต้นตระการ  ถาวร

     ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ฯ

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก