ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

ฝ่ายอำนวยการ ๔


งานส่งกำลังบำรุง 47

   ร.ต.อ.พิสัน  คงมา

     ตำแหน่ง รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ ๔

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๘๖-๒๑๕๒๒๕๖

     รับผิดชอบ ————————————-


 


 0000000

   ด.ต.ไพศาล  อินมี

     ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ฯ

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๘๑-๐๔๐๐๓๘๙

     รับผิดชอบ ————————————-


 44

   ส.ต.ต.สุรนาถ  มณีนก

     ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ฯ

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก