ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

สายการบังคับบัญชาพล.ต.ต.ปกปภพ บดีพิทักษ์
ผบก.ภ.จว.ตาก

พ.ต.อ.อัมพล  วงศ์ใหญ่
รอง ผบก.ภ.จว.ตาก

พ.ต.อ.สุธี  เข็มราช
รอง ผบก.ภ.จว.ตาก

พ.ต.อ.สังเวียน  อินตากูล
รอง ผบก.ภ.จว.ตาก

พ.ต.อ.นิรันดร์ โรหิตาคนี
รอง ผบก.ภ.จว.ตาก