สายการบังคับบัญชา


%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b200

หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

011_224x326003_224x326005_224x326007_224x326008_224x326001_224x326

004_224x326002_224x326014_224x326009_224x326012_224x326016_224x326

013_224x326015_224x326006_224x326010_224x326

..