ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

หน่วยงานในสังกัด


 

ฝ่ายอำนวยการ

  • ฝ่ายอำนวยการ ๑

  • ฝ่ายอำนวยการ ๒

  • ฝ่ายอำนวยการ ๓

  • ฝ่ายอำนวยการ ๔

  • ฝ่ายอำนวยการ ๕

  • ฝ่ายอำนวยการ ๖

  • ฝ่ายอำนวยการ ๗

  • กลุ่มงานสอบสวน