ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

ฝ่ายอำนวยการ ๕


งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 55

   ร.ต.ท. นที  คุ่ยสว่าง

     ตำแหน่ง รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ ๕

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๘๑-๙๖๒๑๖๘๓

     รับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ์/งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์/งาน กต.ตช.


 53

   ร.ต.ท. อำพล  ทองอร่าม

     ตำแหน่ง รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ ๕

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     รับผิดชอบ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ


123

   ส.ต.ต.เกรียงศักดิ์ หลิวจิรพัชร

     ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ฯ

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๘๔-๗๖๒๕๒๓๔

     รับผิดชอบ งานเทคโนโลยี


 56

   ส.ต.ต.ปริพนธ์ พวงสมบัติ

     ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ฯ

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๙๙-๘๔๗๕๖๓๔

     รับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ์