ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

ฝ่ายอำนวยการ ๕


งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 55

   ร.ต.ท. นที  คุ่ยสว่าง

     ตำแหน่ง รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ ๕

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๘๑-๙๖๒๑๖๘๓

     รับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ์/งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์/งาน กต.ตช.123

   ส.ต.ต.เกรียงศักดิ์ หลิวจิรพัชร

     ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ฯ

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๘๔-๗๖๒๕๒๓๔

     รับผิดชอบ งานเทคโนโลยี