ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

๓ ส.ค.๕๙ พ.ต.อ.อดิศร อินสด รอง ผบก.ภ.จว.ตาก ได้ออกตรวจเยี่ยม สภ.และสายตรวจตำบลในปกครอง ดังนี้ ๑. เวลา ๑๑.๐๐ น.ตรวจเยี่ยม สภ.แม่ท้อ ๒. เวลา ๑๑.๒๐ น.ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนห้วยนึ่ง สภ.แม่ท้อ ได้กำชับให้ถือปฏิบัติตาม นยบ.ฯ และข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างเคร่งครัด สายตรวจตำบลเน้นย้ำในเรื่องการให้การบริการ โดยได้บันทึกการตรวจเยี่ยมและให้ข้อสั่งการไว้แล้ว


286776

286777

QR Code for ๓ ส.ค.๕๙ พ.ต.อ.อดิศร อินสด รอง ผบก.ภ.จว.ตาก ได้ออกตรวจเยี่ยม สภ.และสายตรวจตำบลในปกครอง ดังนี้ ๑. เวลา ๑๑.๐๐ น.ตรวจเยี่ยม สภ.แม่ท้อ ๒. เวลา ๑๑.๒๐ น.ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนห้วยนึ่ง สภ.แม่ท้อ ได้กำชับให้ถือปฏิบัติตาม นยบ.ฯ และข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างเคร่งครัด สายตรวจตำบลเน้นย้ำในเรื่องการให้การบริการ โดยได้บันทึกการตรวจเยี่ยมและให้ข้อสั่งการไว้แล้ว โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันพฤหัส 04 สิงหาคม เวลา 09:29 น.

๓ ส.ค.๕๙ พ.ต.อ.อดิศร อินสด รอง ผบก.ภ.จว.ตาก ได้เดินทางไปร่วมในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียน รร.ราชประชานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ ณ.ห้องประชุมดาวอินคา รร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จว.ตาก โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.ตาก เป็นประธาน


286456

286407

286455

286469

QR Code for ๓ ส.ค.๕๙ พ.ต.อ.อดิศร อินสด รอง ผบก.ภ.จว.ตาก ได้เดินทางไปร่วมในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียน รร.ราชประชานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ ณ.ห้องประชุมดาวอินคา รร.ราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จว.ตาก โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.ตาก เป็นประธาน โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันพุธ 03 สิงหาคม เวลา 14:53 น.

อื่นๆ