ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว. 10 คูหา สภ.อุ้มผาง ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


อื่นๆ