ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-gp ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก   และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-gp ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)

ดาวน์โหลด (XLSX)

ดาวน์โหลด (PDF)

QR Code for ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-gp ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62) โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันศุกร์ 31 มกราคม เวลา 12:20 น.