ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

ประกวดการฝึกประจำปี ๒๕๖๑ ภ.จว.ตาก (สถานีตำรวจในสังกัด ฝั่งตะวันออก) ณ ลานทิพยจันทร์ ภ.จว.ตาก


วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. พ.ต.อ.วีรเดช รัตนโชติทีปกร รอง ผบก.ภ.จว.ตาก เป็นประธาน พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธนารักษ์ ปาระมีสา รอง ผบก.ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบประกวดการฝึก ภ.จว.ตาก ดำเนินการฝึกและประกวดการฝึกประจำปี ๒๕๖๑ ของสถานีตำรวจในสังกัด(ฝั่งตะวันออก) ณ ลานทิพยจันทร์ ภ.จว.ตาก

                

QR Code for ประกวดการฝึกประจำปี ๒๕๖๑ ภ.จว.ตาก (สถานีตำรวจในสังกัด ฝั่งตะวันออก) ณ ลานทิพยจันทร์ ภ.จว.ตาก โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันอังคาร 05 มิถุนายน เวลา 17:04 น.

อื่นๆ