ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

พลตำรวจตรี มานะ อินพิทักษ์ “ตาก ๑” ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก แถลงข่าวมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทาง และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง


พลตำรวจตรี มานะ อินทร์พิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก พร้อมด้วยพ.ต.อ.มานัส ศรประพันธ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก ,พ.ต.อ. ธนารักษ์ ปาระมีสา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก ,ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร ในพื้นที่จังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก ร่วมกันแถลงข่าว เกี่ยวกับด้านมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางสาธารณะ และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การดัดแปลงและแปรสภาพรถ ภายหลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีเด็ก-เยาวชน รวมตัวกันแข่งขันรถจักรยานยนต์เสียงดังในเขตรับผิดชอบของ สถานีตำรวจต่างๆ ที่หน้าสถานีตำรวจภูธร สภ.เมืองตาก

พลตำรวจตรี มานะ อินทร์พิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการระงับยับยั้งแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทาง หรือขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น การรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือโดยพฤติการณ์ที่น่าจะเป็นการนำสู่การแข่งรถในทางอันเป็นการก่อความเดือดร้อนรำคาญและเป็นภัยต่อความเรียบร้อยของสังคม ตำรวจภูธรภาค 6 จึงได้สั่งการให้มีการระดมกวาดล้าง ช่วงระหว่างวันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2562

ซึ่งที่ผ่านมา ตำรวจภูธรจังหวัดตาก ได้ดำเนินการกวดขันด้านวินัยจราจร และบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการปฏิบัติดังต่อไปนี้ จับกุมดำเนินคดีจำนวนทั้งสิ้น 1,360 คดี โดยเป็นคดีความผิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียน จำนวน 489 คดี ความผิดเกี่ยวกับแผ่นป้ายทะเบียน จำนวน 472 คดี ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร จำนวน 157 คดี ทางตำรวจภูธรจังหวัดตาก ได้ดำเนินการทั้งมาตรการการป้องกัน การปราบปราม และการขยายผล ซึ่งจะมีการขยายผลไปถึงบิดามารดาหรือผู้ปกครอง โดยการให้คำแนะนำ ตักเตือน ทำทัณฑ์บน หรือดำเนินคดี หากปล่อยให้เด็กและเยาวชนไปกระทำความผิดซ้ำอีก และขยายผลไปถึงร้านจำหน่ายอุปกรณ์ ประกอบหรือดัดแปลงสภาพรถ ซึ่งอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนำไปสู่การแข่งรถในทาง สร้างความเดือดร้อนและความไม่ปลอดภัยให้กับผู้อื่นดังกล่าวด้วย

จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนรวมถึงเด็กและเยาวชนและผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐ ให้ตระหนักถึงโทษของการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ประพฤติตนให้มีระเบียบวินัยการจราจร เพื่อให้การขับขี่รถ การใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัยทั้งกับตนเองและผู้อื่นต่อไป

QR Code for พลตำรวจตรี มานะ อินพิทักษ์ “ตาก ๑” ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก แถลงข่าวมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทาง และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันจันทร์ 15 กรกฎาคม เวลา 15:59 น.

อื่นๆ