ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

พล.ต.ต.ชวลิต ชาญเวชช์ รอง ผบช.ภ.๖ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ตากและแม่บ้านตำรวจ เฝ้ารับส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ท่าอากาศยานแม่สอด จว.ตาก


วันที่ ๒๒ ธ.ค.๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.ชวลิต ชาญเวชช์ รอง ผบช.ภ.๖ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ตากและแม่บ้านตำรวจ เฝ้ารับส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ท่าอากาศยานแม่สอด จว.ตาก เพื่อเสด็จฯโดย ฮ.พระที่นั่ง ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในอำเภอ ท่าสองยาง ๒ ที่หมาย
๑.) บ้านแม่ละนา
๒.) บ้านแม่อมยะ
โดยมี พ.ต.อ.ปริญญา วิศิษฐฎากุล รรท.ผบก.ภ.จว.ตาก เฝ้ารับเสด็จฯ ณ ศกร.ตชด.บ้านแม่อมยะ และรับหน้าที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่เสด็จฯ รอง ผบช.ภ.๖ ตามเสด็จฯ ขบวน ฮ.พระที่นั่ง ไป ณ ที่หมายเสด็จฯ ทั้ง ๒ ที่หมาย และได้ส่งเสด็จฯ ณ บ้านแม่อมยะ ในการเสด็จฯต่อไปยังเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

s__43409460

s__43409461

s__43409462

s__43409463

s__43409464

s__43409465

s__43409466

s__43409467

QR Code for พล.ต.ต.ชวลิต ชาญเวชช์ รอง ผบช.ภ.๖ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ตากและแม่บ้านตำรวจ เฝ้ารับส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ท่าอากาศยานแม่สอด จว.ตาก โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันศุกร์ 23 ธันวาคม เวลา 10:19 น.

อื่นๆ