ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

พ.ต.อ.ธนารักษ์ ปาระมีสา รอง ผบก.ภ.จว.ตาก ร่วมกับทีมฅนตากอ๊อฟโรด ผู้พิพากษา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา(ศศช.)แม่ฟ้าหลวง


“วันเด็กบนดอย 62”
วันที่ 12-13 ม.ค.2562 พ.ต.อ.ธนารักษ์ ปาระมีสา รอง ผบก.ภ.จว.ตาก ร่วมกับทีมฅนตากอ๊อฟโรด ผู้พิพากษา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา(ศศช.)แม่ฟ้าหลวง บ.ขะแนจื้อคี ม.1 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จว.ตาก มีเด็กนักเรียนประมาณ 300 คน จาก 5 หมู่บ้าน(กลุ่มมอโก้คี) ได้แก่ บ.มอโก้คี บ.มอโก้โพคี บ.ทีกอโกล บ.เซนนะเดอลู บ.ขะแนจื้อคี ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล เส้นทางการคมนาคมลำบาก ห่างจากตัว อ.ท่าสองยาง 45 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. เด็กเป็นชนเผ่าปกาเกอะญอทั้งหมด โดยมีการแสดงและร่วมกิจกรรมของเด็กนักเรียน โดยได้นำอุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องนุ่งห่ม ขนม ของเล่น มอบให้แก่เด็กๆ เลี้ยงอาหารมื้อเช้า-กลางวัน แก่เด็กนักเรียน

QR Code for พ.ต.อ.ธนารักษ์ ปาระมีสา รอง ผบก.ภ.จว.ตาก ร่วมกับทีมฅนตากอ๊อฟโรด ผู้พิพากษา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา(ศศช.)แม่ฟ้าหลวง โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันเสาร์ 12 มกราคม เวลา 15:55 น.

อื่นๆ