ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

พ.ต.อ.ปริญญา วิศิษฐฎากุล รรท.ผบก.ภ.จว.ตาก , พ.ต.อ.พงศธร เครียดธฤมาลรอง ผบกฯ , พ.ต.อ.ไสว ครุธผาสุข รอง ผบกฯ , พ.ต.อ.ศักดา สังขนิตย์ รอง ผบกฯ , พ.ต.อ.วีรเดช รัตนโชติทีปกร รอง ผบกฯ , หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.ตาก ฝั่งตะวันออก ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในห้วงเทศกาลคริสต์มาส ถึง วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐


วันที่ ๒๖ ธ.ค.๕๙ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. พ.ต.อ.ปริญญา วิศิษฐฎากุล รรท.ผบก.ภ.จว.ตาก , พ.ต.อ.พงศธร เครียดธฤมาลรอง ผบกฯ , พ.ต.อ.ไสว ครุธผาสุข รอง ผบกฯ , พ.ต.อ.ศักดา สังขนิตย์ รอง ผบกฯ , พ.ต.อ.วีรเดช รัตนโชติทีปกร รอง ผบกฯ , หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.ตาก ฝั่งตะวันออก ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในห้วงเทศกาลคริสต์มาส ถึง วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมี พล.ต.ณรัช สิงห์ปภาภร ผบ.มทบ.ที่ ๓๑๐ ,นายปริญญา สายโรจน์ ป้องกันจังหวัดตาก ยอดกำลังประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ภ.จว.ตาก , กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก ,เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน จาก กก.ตชด.ที่ ๓๔ ,เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง จาก สทล.๑ กก.๕ บก.ทล , เจ้าหน้าที่ทหารจ่ก มทบ.ที่ ๓๑๐ , อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน , อาสาสมัครภาคเอกชน ยอดกำลังทั้งสิ้น ๒๙๓ นาย ณ ลานเอนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดตาก โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน

%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%8726%e0%b8%98%e0%b8%84_%e0%b9%91%e0%b9%96%e0%b9%91

%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%8726%e0%b8%98%e0%b8%84_%e0%b9%91%e0%b9%96%e0%b9%91

%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%8726%e0%b8%98%e0%b8%84_%e0%b9%91%e0%b9%96%e0%b9%91

%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%8726%e0%b8%98%e0%b8%84_%e0%b9%91%e0%b9%96%e0%b9%91

%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%8726%e0%b8%98%e0%b8%84_%e0%b9%91%e0%b9%96%e0%b9%91

%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%8726%e0%b8%98%e0%b8%84_%e0%b9%91%e0%b9%96%e0%b9%91

%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%8726%e0%b8%98%e0%b8%84_%e0%b9%91%e0%b9%96%e0%b9%91

%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%8726%e0%b8%98%e0%b8%84_%e0%b9%91%e0%b9%96%e0%b9%91

%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%8726%e0%b8%98%e0%b8%84_%e0%b9%91%e0%b9%96%e0%b9%91

%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%8726%e0%b8%98%e0%b8%84_%e0%b9%91%e0%b9%96%e0%b9%91

 

QR Code for พ.ต.อ.ปริญญา วิศิษฐฎากุล รรท.ผบก.ภ.จว.ตาก , พ.ต.อ.พงศธร เครียดธฤมาลรอง ผบกฯ , พ.ต.อ.ไสว ครุธผาสุข รอง ผบกฯ , พ.ต.อ.ศักดา สังขนิตย์ รอง ผบกฯ , พ.ต.อ.วีรเดช รัตนโชติทีปกร รอง ผบกฯ , หน.สภ.ในสังกัด ภ.จว.ตาก ฝั่งตะวันออก ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในห้วงเทศกาลคริสต์มาส ถึง วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐ โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันจันทร์ 26 ธันวาคม เวลา 18:21 น.

อื่นๆ