ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

พ.ต.อ.ไสว ครุธผาสุข รอง ผบก.ภ.จว.ตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามของทุกสภ.ในสังกัด ภ.จว.ตาก และผู้ประกอบการภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมเรื่องการป้องกันการประทุษร้ายต่อตู้ออนไลน์


วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น. พ.ต.อ.ไสว ครุธผาสุข รอง ผบก.ภ.จว.ตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามของทุกสภ.ในสังกัด ภ.จว.ตาก และผู้ประกอบการภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมเรื่องการป้องกันการประทุษร้ายต่อตู้ออนไลน์ ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดตาก

      

QR Code for พ.ต.อ.ไสว ครุธผาสุข รอง ผบก.ภ.จว.ตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามของทุกสภ.ในสังกัด ภ.จว.ตาก และผู้ประกอบการภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมเรื่องการป้องกันการประทุษร้ายต่อตู้ออนไลน์ โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันอังคาร 21 สิงหาคม เวลา 16:29 น.

อื่นๆ