ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Table 'wp_usermeta' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM wp_usermeta WHERE user_id IN (1) ORDER BY umeta_id ASC

วันที่ ๒๖ ต.ค. ๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. พ.ต.อ.ไสว ครุธผาสุข รองผบก ภ.จว.ตาก ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสภ.หนองบัวเหนือ พบเจ้าหน้าที่ตำรวจ อยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ปกติ เวลา ๑๔.๕๐ น. พ.ต.อ.ไสว ครุธผาสุข รองผบก ภ.จว.ตาก ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสภ.สามเงา พบพ.ต.อ.สุทัศน์ ตุ่นทิม ผกก.สภ.สามเงาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ อยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ปกติ เวลา ๑๕.๓๐ น. พ.ต.อ.ไสว ครุธผาสุข รองผบก ภ.จว.ตาก ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสภ.แม่สลิด พบเจ้าหน้าที่ตำรวจ อยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ปกติ ได้ให้แนวทางการปฏิบัติงานดังนี้ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ให้บริการประชาชนด้วยความสุภาพ ให้ปฏิบัติตามแนวทางขับเคลี่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมปี๒๕๕๙ ให้ติดตามรับฟังข่าวสารบ้านเมือง และวางตัวให้เหมาะสมกับสถานะการณ์


522080

522121

522183

QR Code for วันที่ ๒๖ ต.ค. ๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. พ.ต.อ.ไสว ครุธผาสุข รองผบก ภ.จว.ตาก ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสภ.หนองบัวเหนือ พบเจ้าหน้าที่ตำรวจ อยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ปกติ  เวลา ๑๔.๕๐ น. พ.ต.อ.ไสว ครุธผาสุข รองผบก ภ.จว.ตาก ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสภ.สามเงา พบพ.ต.อ.สุทัศน์ ตุ่นทิม ผกก.สภ.สามเงาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ อยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ปกติ  เวลา ๑๕.๓๐ น. พ.ต.อ.ไสว ครุธผาสุข รองผบก ภ.จว.ตาก ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสภ.แม่สลิด พบเจ้าหน้าที่ตำรวจ อยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ปกติ ได้ให้แนวทางการปฏิบัติงานดังนี้ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ให้บริการประชาชนด้วยความสุภาพ ให้ปฏิบัติตามแนวทางขับเคลี่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมปี๒๕๕๙ ให้ติดตามรับฟังข่าวสารบ้านเมือง และวางตัวให้เหมาะสมกับสถานะการณ์ โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันพฤหัส 27 ตุลาคม เวลา 08:52 น.

อื่นๆ