ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

วันที่ ๒๖ ธ.ค.๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น. พ.ต.อ.มานัส ศรประพันธ์ รอง ผบก.ภ.จว.ตาก ตรวจเยี่ยม สภ.หนองบัวเหนือ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้สั่งการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฏระเบียบ อย่างเคร่งครัด และบริการประชาชน ด้วยอัธยาศรัยไมตรีที่ดี , เวลา ๑๓.๑๕ น. ตรวจเยี่ยม สภ.บ้านตาก ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้สั่งการให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการของ ตร. /ภ. ๖ โดยเน้นย้ำการป้องกันอาชญากรรม การบริการประชาชน และการจราจร


วันที่ ๒๖ ธ.ค.๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น. พ.ต.อ.มานัส ศรประพันธ์ รอง ผบก.ภ.จว.ตาก ตรวจเยี่ยม สภ.หนองบัวเหนือ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้สั่งการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฏระเบียบ อย่างเคร่งครัด และบริการประชาชน ด้วยอัธยาศรัยไมตรีที่ดี ,
-เวลา ๑๓.๑๕ น. ตรวจเยี่ยม สภ.บ้านตาก ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้สั่งการให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการของ ตร. /ภ. ๖ โดยเน้นย้ำการป้องกันอาชญากรรม การบริการประชาชน และการจราจร ,
– เวลา 15.30 น.ตรวจเยี่ยม สภ.ท่าสองยาง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้สั่งการให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการของ ตร. /ภ. ๖ โดยเน้นย้ำการป้องกันอาชญากรรม การบริการประชาชน และการจัดการจราจร ,
– เวลา 17.30 น.- ตรวจเยี่ยม สภ.แม่สอด ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้สั่งการให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการของ ตร. /ภ. ๖ โดยเน้นย้ำการป้องกันอาชญากรรม การบริการประชาชน และการจัดการจราจร

s__43540575

s__43540576

s__43540589

s__43540590

s__43548685

s__43548686

s__43548778

s__43548779

QR Code for วันที่ ๒๖ ธ.ค.๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น. พ.ต.อ.มานัส ศรประพันธ์ รอง ผบก.ภ.จว.ตาก ตรวจเยี่ยม สภ.หนองบัวเหนือ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้สั่งการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฏระเบียบ อย่างเคร่งครัด และบริการประชาชน ด้วยอัธยาศรัยไมตรีที่ดี , เวลา ๑๓.๑๕ น. ตรวจเยี่ยม สภ.บ้านตาก ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้สั่งการให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการของ ตร. /ภ. ๖ โดยเน้นย้ำการป้องกันอาชญากรรม การบริการประชาชน และการจราจร โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันจันทร์ 26 ธันวาคม เวลา 14:06 น.

อื่นๆ