ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

เรียนผู้บังคับบัญชา วันนี้ (๑๔ มิ.ย.๕๙ )พ.ต.อ.ศักดา สังขนิตย์ รอง ผบก.ภ.จว.ตาก เวลา ๑๓.๕๐ น. ตรวจเยี่ยม สภ.บ้านตาก พบ พ.ต.อ.ศิริพงษ์ ศรีทัน ผกก.สภ.บ้านตาก พร้อมข้าราชการตำรวจ อยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ปกติ เวลา ๑๕.๐๐ น. ตรวจเยี่ยม สภ.หนองบัวเหนือ พบ พ.ต.ท.เด่นเดียว ดอนตุ้มไพร สว.สภ.หนองบัวเหนือ พร้อมข้าราชการตำรวจ อยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ปกติ เวลา ๑๕.๕๕ น. ตรวจเยี่ยม สภ.เมืองตาก พบ พ.ต.ท.ภีมพงศ์ มัดจุ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองตาก พร้อมข้าราชการตำรวจ อยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ปกติ ได้แนะนำสั่งการให้ทุก สภ. ถือปฏิบัติตามนโนบาย และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ทุกระดับอย่างเคร่งครัด เน้นย้ำการให้บริการประชาชนดุจญาติมิตรด้วยอัธยาศัยไมตรี ส่วนงานด้านการอำนวยความยุติธรรมให้ถือปฏิบัติตามคำสั่ง ตร ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ ลง ๑๖ก.ค.๒๕๕๖โดยเคร่งครัดรวมทั้งลงข้อมูลในระบบpolis ให้เป็นปัจจุบัน สอบถามข้อขัดข้องปัญหาอุปสรรคแล้วไม่มี


223329

223340

223348

 

223351

QR Code for เรียนผู้บังคับบัญชา วันนี้ (๑๔ มิ.ย.๕๙ )พ.ต.อ.ศักดา สังขนิตย์ รอง ผบก.ภ.จว.ตาก  เวลา ๑๓.๕๐ น. ตรวจเยี่ยม สภ.บ้านตาก พบ พ.ต.อ.ศิริพงษ์ ศรีทัน ผกก.สภ.บ้านตาก พร้อมข้าราชการตำรวจ อยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ปกติ  เวลา ๑๕.๐๐ น.  ตรวจเยี่ยม สภ.หนองบัวเหนือ พบ พ.ต.ท.เด่นเดียว  ดอนตุ้มไพร สว.สภ.หนองบัวเหนือ   พร้อมข้าราชการตำรวจ อยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ปกติ เวลา ๑๕.๕๕ น.  ตรวจเยี่ยม สภ.เมืองตาก พบ พ.ต.ท.ภีมพงศ์ มัดจุ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองตาก พร้อมข้าราชการตำรวจ อยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ปกติ ได้แนะนำสั่งการให้ทุก สภ. ถือปฏิบัติตามนโนบาย และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ทุกระดับอย่างเคร่งครัด เน้นย้ำการให้บริการประชาชนดุจญาติมิตรด้วยอัธยาศัยไมตรี ส่วนงานด้านการอำนวยความยุติธรรมให้ถือปฏิบัติตามคำสั่ง ตร ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ ลง ๑๖ก.ค.๒๕๕๖โดยเคร่งครัดรวมทั้งลงข้อมูลในระบบpolis ให้เป็นปัจจุบัน สอบถามข้อขัดข้องปัญหาอุปสรรคแล้วไม่มี โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันพฤหัส 16 มิถุนายน เวลา 09:28 น.

อื่นๆ