ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Table 'wp_usermeta' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM wp_usermeta WHERE user_id IN (1) ORDER BY umeta_id ASC

โครงการฝึกทบทวนการใช้อุปกรณ์พิเศษสำหรับชุดเผชิญเหตุเบื้องต้น ภ.จว.ตาก (โล่กันกระสุน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐


วันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๖๐  ภ.จว.ตาก จัดโครงการฝึกทบทวนการใช้อุปกรณ์พิเศษสำหรับชุดเผชิญเหตุเบื้องต้น ภ.จว.ตาก (โล่กันกระสุน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ทั้ง ๑๖ สภ. จำนวนผู้เข้ารับการฝึก ฯ จำนวน ๘๐ นาย โดยคณะครูฝึกของ กก.สืบสวน ภ.จว.ตาก โดยมี พ.ต.อ.ปริญญา วิศิษฐฎากุล รรท.ผบก.ภ.จว.ตาก เป็นประธาน,พ.ต.อ.พงศธร เครียดธฤมาล รอง ผบก.ภ.จว.ตาก ,พ.ต.อ.มานัส ศรประพันธ์ รอง ผบก.ภ.จว.ตาก ,พ.ต.อ.วีรเดช รัตนโชติทีปกร รอง ผบก.ภ.จว.ตาก,พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ ขอนพุดซา ผกก.สืบสวน ภ.จว.ตาก และ หน.สภ.ในสังกัด ร่วมพิธีฯ
– เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดโครงการฯ ณ อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดตาก
– เวลา ๐๙.๓๐-๑๓.๓๐ น. การฝึกใช้โล่กันกระสุน ณ ลานทิพยจันทร์
– เวลา ๑๔.๐๐ น. พิธีมอบโล่กันกระสุน ให้กับ สภ.ในสังกัด จำนวน ทั้งหมด ๔๐ อันและพิธีปิดโครงการฯ

img_3728_700x467

img_3691_700x467

img_3703_700x467

img_3712_700x467

img_3717_700x467

img_3748_700x467

img_3754_700x467

img_3757_700x467

img_3765_700x467

img_3771_700x467

img_3776_700x467

img_3781_700x467

img_3792_700x467

img_3796_700x467

img_3798_700x467

img_3803_700x467

img_3824_700x467

img_3832_700x467

 

QR Code for โครงการฝึกทบทวนการใช้อุปกรณ์พิเศษสำหรับชุดเผชิญเหตุเบื้องต้น ภ.จว.ตาก (โล่กันกระสุน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันศุกร์ 06 มกราคม เวลา 09:02 น.

อื่นๆ