ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

๑๕ มิ.ย.๕๙ พ.ต.อ.ศักดา สังขนิตย์ รอง ผบก.ภ.จว.ตาก เวลา ๐๖.๓๐ น. ตรวจเยี่ยม สภ.แม่ท้อ พบ พ.ต.อ.กฤษกนก ด่านอุดม ผกก.สภ.แม่ท้อ พร้อมข้าราชการตำรวจ อยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ปกติ เวลา ๐๘.๑๕ น. ตรวจเยี่ยม สภ.วังเจ้า พบ พ.ต.อ.ธนรักษ์ ปาระมีสา ผกก.สภ.วังเจ้า พร้อมข้าราชการตำรวจ อยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ปกติ เวลา ๑๐.๓๐ น. ตรวจเยี่ยม สภ.วังประจบ พบ พ.ต.อ.วิสุทธิ์ คล้ายแสง ผกก.วังประจบ พร้อมข้าราชการตำรวจ อยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ปกติ -ได้แนะนำสั่งการให้ถือปฏิบัติตามนโนบาย และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ทุกระดับอย่างเคร่งครัด เน้นย้ำการให้บริการประชาชนดุจญาติมิตรด้วยอัธยาศัยไมตรี ส่วนงานด้านการอำนวยความยุติธรรมให้ถือปฏิบัติตามคำสั่ง ตร ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ ลง ๑๖กค๒๕๕๖โดยเคร่งครัดรวมทั้งลงข้อมูลในระบบpolis ให้เป็นปัจจุบัน สอบถามข้อขัดข้องปัญหาอุปสรรคแล้วไม่มี


223552

223621

223686

QR Code for ๑๕ มิ.ย.๕๙ พ.ต.อ.ศักดา สังขนิตย์ รอง ผบก.ภ.จว.ตาก เวลา ๐๖.๓๐ น. ตรวจเยี่ยม สภ.แม่ท้อ พบ พ.ต.อ.กฤษกนก ด่านอุดม ผกก.สภ.แม่ท้อ พร้อมข้าราชการตำรวจ อยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ปกติ         เวลา ๐๘.๑๕ น. ตรวจเยี่ยม สภ.วังเจ้า พบ พ.ต.อ.ธนรักษ์ ปาระมีสา ผกก.สภ.วังเจ้า พร้อมข้าราชการตำรวจ อยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ปกติ         เวลา ๑๐.๓๐ น. ตรวจเยี่ยม สภ.วังประจบ พบ พ.ต.อ.วิสุทธิ์ คล้ายแสง ผกก.วังประจบ พร้อมข้าราชการตำรวจ อยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ปกติ -ได้แนะนำสั่งการให้ถือปฏิบัติตามนโนบาย และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ทุกระดับอย่างเคร่งครัด เน้นย้ำการให้บริการประชาชนดุจญาติมิตรด้วยอัธยาศัยไมตรี ส่วนงานด้านการอำนวยความยุติธรรมให้ถือปฏิบัติตามคำสั่ง ตร ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ ลง ๑๖กค๒๕๕๖โดยเคร่งครัดรวมทั้งลงข้อมูลในระบบpolis ให้เป็นปัจจุบัน สอบถามข้อขัดข้องปัญหาอุปสรรคแล้วไม่มี โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันพฤหัส 16 มิถุนายน เวลา 09:49 น.

อื่นๆ