ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

๒๕ ส.ค.๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.อ.มานัส ศรประพันธ์ รอง ผบก.ภ.จว.ตาก ตรวจเยี่ยม สภ.หนองบัวเหนือ ได้กำชับและสั่งการให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคร่งครัด หาข่าวความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง , เวลา ๑๑.๓๐ น. ตรวจเยี่ยม สภ.บ้านตาก พบ ตำรวจแต่งเครื่องแบบเรียบร้อยทุกแผนกงาน กำชับให้การบริการประชาชนที่มาใช้บริการบนสถานีตำรวจ ด้วยความสุภาพเรียบร้อย และเน้นย้ำให้สืบสวนหาข่าวเกี่ยวกับความมั่นคงภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ , เวลา ๑๒.๐๐ น. ตรวจเยี่ยม สภ.สามเงา กำชับให้การบริการประชาชนด้วยความสุภาพเรียบร้อย เน้นย้ำให้สืบสวนหาข่าวเกี่ยวกับความมั่นคงภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และการตั้งจุดตรวจมั่นคง , เวลา ๑๓.๓๐ น. ตรวจเยี่ยม สภ.ยกกระบัตร ได้กำชับและสั่งการให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคร่งครัด หาข่าวความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง , เวลา ๑๔.๑๕ น. ตรวจเยี่ยม สภ.แม่สลิด ได้กำชับและสั่งการให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคร่งครัด หาข่าวความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง และตั้งจุดตรวจความมั่นคงตามคำสั่งที่มอบหมายโดยเคร่งครัด


S__37847120

S__37847121

S__37847147

 

S__37847149

S__37847172

S__37847173

S__37847174

S__37847222

S__37847223

S__37847233

S__37847234

S__37847235

QR Code for ๒๕ ส.ค.๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.อ.มานัส ศรประพันธ์ รอง ผบก.ภ.จว.ตาก ตรวจเยี่ยม สภ.หนองบัวเหนือ ได้กำชับและสั่งการให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคร่งครัด หาข่าวความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง , เวลา ๑๑.๓๐ น. ตรวจเยี่ยม สภ.บ้านตาก พบ ตำรวจแต่งเครื่องแบบเรียบร้อยทุกแผนกงาน กำชับให้การบริการประชาชนที่มาใช้บริการบนสถานีตำรวจ ด้วยความสุภาพเรียบร้อย และเน้นย้ำให้สืบสวนหาข่าวเกี่ยวกับความมั่นคงภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ , เวลา ๑๒.๐๐ น. ตรวจเยี่ยม สภ.สามเงา กำชับให้การบริการประชาชนด้วยความสุภาพเรียบร้อย เน้นย้ำให้สืบสวนหาข่าวเกี่ยวกับความมั่นคงภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และการตั้งจุดตรวจมั่นคง , เวลา ๑๓.๓๐ น. ตรวจเยี่ยม สภ.ยกกระบัตร ได้กำชับและสั่งการให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคร่งครัด หาข่าวความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง , เวลา ๑๔.๑๕ น. ตรวจเยี่ยม สภ.แม่สลิด ได้กำชับและสั่งการให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคร่งครัด หาข่าวความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง และตั้งจุดตรวจความมั่นคงตามคำสั่งที่มอบหมายโดยเคร่งครัด โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันจันทร์ 29 สิงหาคม เวลา 14:25 น.

อื่นๆ