ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

๒๘ ก.ค. ๕๙ พ.ต.อ.อดิศร อินสด รอง ผบก.ภ.จว.ตาก ได้ออกตรวจเยี่ยม สภ.ในปกครอง ดังนี้ ๑. เวลา ๐๙.๔๕ น. สภ.หนองบัวเหนือ ๒. เวลา ๑๐.๐๐ น.สภ.บ้านตาก ๓. เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น. สภ.แม่สลิด ๔. เวลา ๑๑.๔๕ น. สภ.สามเงา ได้บันทึกการตรวจเยี่ยมและให้ข้อสั่งการไว้แล้ว โดยให้ถือปฏิบัติตาม นยบ.ฯและข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาทุกระดับโดยเคร่งครัด ในช่วงกวาดล้างให้ ชป.ปส.สภ.ฯ เร่งรัดจับกุมคดียาเสพติดฯ ให้ได้ตามเป้าหมายของหน่วยเหนือ


275751

275749

275750

275752

QR Code for ๒๘ ก.ค. ๕๙ พ.ต.อ.อดิศร อินสด รอง ผบก.ภ.จว.ตาก ได้ออกตรวจเยี่ยม สภ.ในปกครอง ดังนี้ ๑. เวลา ๐๙.๔๕ น. สภ.หนองบัวเหนือ ๒. เวลา ๑๐.๐๐ น.สภ.บ้านตาก ๓. เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น. สภ.แม่สลิด ๔. เวลา ๑๑.๔๕ น. สภ.สามเงา ได้บันทึกการตรวจเยี่ยมและให้ข้อสั่งการไว้แล้ว โดยให้ถือปฏิบัติตาม นยบ.ฯและข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาทุกระดับโดยเคร่งครัด ในช่วงกวาดล้างให้ ชป.ปส.สภ.ฯ เร่งรัดจับกุมคดียาเสพติดฯ ให้ได้ตามเป้าหมายของหน่วยเหนือ โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันพฤหัส 28 กรกฎาคม เวลา 15:30 น.

อื่นๆ