ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Table 'wp_usermeta' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM wp_usermeta WHERE user_id IN (1) ORDER BY umeta_id ASC

๒๘ มิ.ย.๕๙ พ.ต.อ.อดิศร อินสด รอง ผบก.ภ.จว.ตาก ได้ออกตรวจเยี่ยม สภ.และสายตรวจตำบลในปกครอง ดังนี้ ๑. สภ.หนองบัวเหนือ ๒. สายตรวจตำบลท้องฟ้า(บ้านสองแคว) สภ.บ้านตาก ๓. หน่วยบริการประชาชนกิ่วสามล้อ สภ.แม่ระมาด ๔. สายตรวจตำบลสามหมื่น(บ้านหนองหลวง) สภ.แม่ระมาด ๕. ตรวจเยี่ยม สภ.แม่ระมาด ได้เรียกสำนวนการสอบสวนมาตรวจสั่งการ และประชุมชี้แจง พงส.ฯ กำชับให้ถือปฏิบัติตามคำสั่ง ตร.ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ , จรรยาบรรณของ พงส.ฯ และการลงข้อมูลในระบบ Polis โดยเคร่งครัด สอบถามปัญหาข้อขัดข้องแล้ว ไม่มี ๖. สายตรวจตำบลแม่หละ สภ.ท่าสองยาง สำหรับสายตรวจตำบลให้เน้นในเรื่องระเบียบวินัย,การรักษาความสะอาดฯ และการให้บริการแก่ประชาชนให้เป็นที่พึงพอใจเป็นหลัก ได้บันทึกการตรวจเยี่ยมและให้ข้อสั่งการไว้แล้ว


220124

220125

220126

220127

220128

220129

QR Code for ๒๘ มิ.ย.๕๙ พ.ต.อ.อดิศร อินสด รอง ผบก.ภ.จว.ตาก ได้ออกตรวจเยี่ยม สภ.และสายตรวจตำบลในปกครอง ดังนี้ ๑. สภ.หนองบัวเหนือ ๒. สายตรวจตำบลท้องฟ้า(บ้านสองแคว) สภ.บ้านตาก ๓. หน่วยบริการประชาชนกิ่วสามล้อ สภ.แม่ระมาด ๔. สายตรวจตำบลสามหมื่น(บ้านหนองหลวง) สภ.แม่ระมาด ๕. ตรวจเยี่ยม สภ.แม่ระมาด ได้เรียกสำนวนการสอบสวนมาตรวจสั่งการ และประชุมชี้แจง พงส.ฯ กำชับให้ถือปฏิบัติตามคำสั่ง ตร.ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ , จรรยาบรรณของ พงส.ฯ และการลงข้อมูลในระบบ Polis โดยเคร่งครัด สอบถามปัญหาข้อขัดข้องแล้ว ไม่มี ๖. สายตรวจตำบลแม่หละ สภ.ท่าสองยาง สำหรับสายตรวจตำบลให้เน้นในเรื่องระเบียบวินัย,การรักษาความสะอาดฯ และการให้บริการแก่ประชาชนให้เป็นที่พึงพอใจเป็นหลัก ได้บันทึกการตรวจเยี่ยมและให้ข้อสั่งการไว้แล้ว โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันศุกร์ 01 กรกฎาคม เวลา 14:34 น.

อื่นๆ