ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

๒๙ มิ.ย.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๔.๔๕ น. พ.ต.อ.อดิศร อินสด รอง ผบก.ภ.จว.ตาก ออกตรวจเยี่ยม สภ.แม่เมย , หน่วยบริการประชาชนแม่ตะวอ สภ.แม่เมย ,สภ.ท่าสองยาง ,สายตรวจตำบลแม่ต้าน สภ.ท่าสองยาง ในการตรวจเยี่ยม สภ.แม่เมย และ สภ.ท่าสองยาง ทำการตรวจสำนวนการสอบสวนที่อยู่ระหว่างดำเนินการของ พงส.สภ.แม่เมย และ สภ.ท่าสองยาง ได้ประชุมชี้แจงให้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับงานสอบสวน ตามคำสั่ง ตร.ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ ให้ยึดหลักจรรยาบรรณของ พงส.ฯ และการลงข้อมูลในระบบ polis อย่างเคร่งครัด ได้บันทึกการตรวจเยี่ยมและข้อสั่งการไว้แล้ว


220986

220987

221835

221836

221837

221838

 

 

QR Code for ๒๙ มิ.ย.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๔.๔๕ น. พ.ต.อ.อดิศร อินสด รอง ผบก.ภ.จว.ตาก ออกตรวจเยี่ยม สภ.แม่เมย , หน่วยบริการประชาชนแม่ตะวอ สภ.แม่เมย ,สภ.ท่าสองยาง ,สายตรวจตำบลแม่ต้าน สภ.ท่าสองยาง ในการตรวจเยี่ยม สภ.แม่เมย และ สภ.ท่าสองยาง ทำการตรวจสำนวนการสอบสวนที่อยู่ระหว่างดำเนินการของ พงส.สภ.แม่เมย และ สภ.ท่าสองยาง ได้ประชุมชี้แจงให้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับงานสอบสวน ตามคำสั่ง ตร.ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ ให้ยึดหลักจรรยาบรรณของ พงส.ฯ และการลงข้อมูลในระบบ polis อย่างเคร่งครัด ได้บันทึกการตรวจเยี่ยมและข้อสั่งการไว้แล้ว โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันศุกร์ 01 กรกฎาคม เวลา 14:36 น.

อื่นๆ