ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

๓๐ มิ.ย.๕๙ พ.ต.อ.อดิศร อินสด รอง ผบก.ภ.จว.ตาก เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๓๐ น.ได้ออกตรวจเยี่ยม สภ.และสายตรวจตำบล(หน่วยบริการประชาชน)ในปกครอง ดังนี้ สภ.เมืองตาก,สถานีตำรวจชุมชนริมปิง สภ.เมืองตาก,สภ.แม่ท้อ,จุดตรวจแยกท่าเล่ สภ.แม่ท้อ,หน่วยบริการประชาชนเชียงทอง สภ.วังเจ้า ,สภ.วังเจ้า ได้บันทึกการตรวจเยี่ยมและให้ข้อสั่งการไว้แล้ว โดยระดับ สภ.ให้ถือปฏิบัติตาม นยบ.และคำสั่งของผู้บังคับบัญชาทุกระดับโดยเคร่งครัด ให้ ชป.ปส.สภ.ฯ เร่งรัดจับกุมคดียาเสพติดฯ ให้ได้ตามเป้าหมายของหน่วยเหนือ สำหรับสายตรวจตำบลให้เน้นในเรื่องการให้การบริการแก่ประชาชนเป็นหลัก


224675

224676

224677

224678

224679

224681

QR Code for ๓๐ มิ.ย.๕๙  พ.ต.อ.อดิศร อินสด รอง ผบก.ภ.จว.ตาก เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๓๐ น.ได้ออกตรวจเยี่ยม สภ.และสายตรวจตำบล(หน่วยบริการประชาชน)ในปกครอง ดังนี้  สภ.เมืองตาก,สถานีตำรวจชุมชนริมปิง สภ.เมืองตาก,สภ.แม่ท้อ,จุดตรวจแยกท่าเล่ สภ.แม่ท้อ,หน่วยบริการประชาชนเชียงทอง สภ.วังเจ้า  ,สภ.วังเจ้า ได้บันทึกการตรวจเยี่ยมและให้ข้อสั่งการไว้แล้ว โดยระดับ สภ.ให้ถือปฏิบัติตาม นยบ.และคำสั่งของผู้บังคับบัญชาทุกระดับโดยเคร่งครัด ให้ ชป.ปส.สภ.ฯ เร่งรัดจับกุมคดียาเสพติดฯ ให้ได้ตามเป้าหมายของหน่วยเหนือ สำหรับสายตรวจตำบลให้เน้นในเรื่องการให้การบริการแก่ประชาชนเป็นหลัก โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันศุกร์ 01 กรกฎาคม เวลา 15:25 น.

อื่นๆ