ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Table 'wp_usermeta' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM wp_usermeta WHERE user_id IN (1) ORDER BY umeta_id ASC

๕ ก.ค.๕๙ พ.ต.อ.ศักดา สังขนิตย์ รอง ผบก.ภ.จว.ตาก ได้ออกตรวจเยี่ยม สภ.และสายตรวจตำบลในปกครอง ดังนี้ เวลา ๐๙.๑๕ น. – ๑๒.๓๐ น.ตรวจเยี่ยม สภ หนองบัวเหนือ ตรวจเยี่ยมสายตรวจตำบลป่ามะม่วง ตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจชุมชนริมปิง ตรวจเยี่ยม สภ เมืองตาก ได้กำชับให้บริการประชาชนด้วยอัธยาศัยไมตรีดุจญาติมิตรและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ รวมทั้งลงข้อมูลในระบบ polis ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ


S__39878667

S__39878668

S__39878669

S__39878670

QR Code for ๕ ก.ค.๕๙ พ.ต.อ.ศักดา สังขนิตย์ รอง ผบก.ภ.จว.ตาก ได้ออกตรวจเยี่ยม สภ.และสายตรวจตำบลในปกครอง ดังนี้ เวลา ๐๙.๑๕ น. – ๑๒.๓๐ น.ตรวจเยี่ยม สภ หนองบัวเหนือ ตรวจเยี่ยมสายตรวจตำบลป่ามะม่วง ตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจชุมชนริมปิง ตรวจเยี่ยม สภ เมืองตาก ได้กำชับให้บริการประชาชนด้วยอัธยาศัยไมตรีดุจญาติมิตรและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ รวมทั้งลงข้อมูลในระบบ polis ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันศุกร์ 08 กรกฎาคม เวลา 11:55 น.

อื่นๆ