ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Table 'wp_usermeta' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM wp_usermeta WHERE user_id IN (1) ORDER BY umeta_id ASC

เชิญเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานทางเรียบประเภท เสือหมอบและเสือภูเขา วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 “ปั่นตามรอยพระเจ้าตาก” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560


aushte

ชมรมจักรยานตากขอเชิญร่วมการแข่งขันจักรยานทางเรียบประเภท
เสือหมอบและเสือภูเขา วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
ปั่นตามรอยพระเจ้าตาก” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

ejkaev

วัตถุประสงค์การจัดงาน
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายให้กับประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตากและกระตุ้นเศรษฐกิจ
3. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันจักรยานเป็นกิจกรรมประจำปีของจังหวัดตาก

 

กำหนดการ การแข่งขันจักรยาน ปั่นตามรอยพระเจ้าตาก ครั้งที่ 1
• ดำเนินการจัดการแข่งขัน วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกำหนดการ ดังนี้
1. วันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 16.00 – 19.30 น. ลงทะเบียน รับหมายเลข + เสื้อที่ระลึก ณ บริเวณหาดทรายทอง(บริเวณจัดงาน) ริมน้ำปิงจังหวัดตาก
การลงทะเบียนรับหมายเลขให้นำบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรมายืนยันด้วยนะครับ
2. วันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ : 2560
เวลา 05.00 – 07.00 น. ลงทะเบียน รับหมายเลข + เสื้อที่ระลึก
ณ บริเวณหาดทรายทอง (พร้อมรับประทานอาหารเช้า)
เวลา 07.30 – 08.00 น. พิธีเปิดงาน
เวลา 08.00 น. – ปล่อยตัวจักรยานประเภทเสือหมอบ จำนวน 8 รุ่น ห่างกันรุ่นละ 2 นาที
– ปล่อยตัวจักรยานประเภทเสือภูเขา จำนวน 12 รุ่นห่างกัน รุ่นละ 2 นาที
– ปล่อยตัวจักรยานประเภทใจเกินร้อย
– ปล่อยตัวจักรยานประเภทVIP
11.00 น. พิธีมอบถ้วยรางวัลสำหรับผู้ร่วมแข่งขัน

หมายเหตุ สถานที่และกำหนดการ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

xtm40d

sjfm0x

ประเภทการแข่งขัน

abmjlj

หมายเหตุ – รุ่น VIP สมารถลงรุ่นแข่งปกติ ได้แต่ต้องเป็นไปตามกฎอายุของแต่ละรุ่น
– รับจำนวน 1,000 คนเท่านั้น
ประเภท C รุ่นใจเกินร้อยระยะทาง 48.5 กิโลเมตร เข้าเส้นชัยภายในเวลา 4 ชั่วโมง รับถ้วยใจเกินร้อยทุกคน(ไม่กำหนดประเภทจักรยาน)

เส้นทางแข่งจักรยานเสือภูเขารุ่นแข่งขันและรุ่นใจเกินร้อยใช้เส้นทางเดียวกัน ปรับระยะทางแข่งเป็น48.5 กิโลเมตร ครับ

 

กติกาและเงื่อนไขการแข่งขันจักรยานทางเรียบ
– การแข่งขันใช้กฏระเบียบการแข่งขันของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI)และข้อกำหนดเฉพาะกาลของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
• ส่วนจักรยาน
1. อุปกรณ์ทุกอย่างต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น
2. ไม่อนุญาตให้ใช้ Aerobars ในทุกรุ่น
3. จักรยานเสือภูเขา ต้องใช้อุปกรณ์พื้นฐานสำหรับรถจักรยานเสือภูเขาเท่านั้น
4. จักรยานเสือภูเขา ใช้โช๊คหน้าเท่านั้น (ห้ามใส่ตะเกียบหน้า)
5. จักรยานเสือภูเขา สามารถใช้วงล้อขนาด 26, 27.5 และ 29 นิ้วเท่านั้น
6. ใช้ยางจักรยานเสือภูเขาได้ทุกชนิด ขนาดยางหน้า/หลัง ไม่ต่ำกว่า 1.9 นิ้ว
7. จักรยานประเภท Hybride ล้อ 700c ต้องลงแข่งในรุ่นจักรยานถนน

 

• ส่วนผู้เข้าแข่งขัน
1. ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตในระหว่างการแข่งขัน และทำการฝึกซ้อมมาอย่างดี
2. ในทุกกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บตลอดจนถึงแก่ชีวิต จากการแข่งขันครั้งนี้ทางผู้จัด ฯไม่ขอรับผิดชอบใด ๆทั้งสิ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ
3. ผู้สมัครแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมใบสมัคร
4. ต้องสวมหมวกกันกระทำ (หมวกกันน็อคสำหรับจักรยาน)ตลอดการแข่งขัน
5. นักจักรยานทุกคนต้องรายงานตัว ณจุดสตาร์ท ก่อนเวลาเริ่มต้นแข่งขัน 30 นาทีการรายงานตัวจะสิ้นสุดลงก่อนเริ่มการแข่งขัน5นาทีถ้านักจักรยานคนใดไม่รายงานตัว คณะกรรมการจะถือว่านักจักรยานคนนั้นไม่ได้เริ่มต้นการแข่งขันตามเวลาที่กำหนดในการแข่งขัน
6. นักจักรยานทุกคนเมื่อผ่านเส้นชัยแล้วต้องรายงานตัวต่อนายทะเบียนหลังการแข่งขันทันที มิฉะนั้นจะถือว่าขี่ไม่ครบระยะทางหรือขี่ไม่ถึงเส้นชัย
7. การตัดสินหาตำแหน่งผู้ชนะเลิศ และอันดับรองของรุ่นต่าง ๆ ตัดสินจากอันดับที่เข้าเส้นชัย ไม่ได้ตัดสินจากเวลารวม
8. หากคณะกรรมการจัดการแข่งขันตรวจสอบพบว่า นักแข่งท่านใด จงใจกลั่นแกล้งหรือกระทำการใด ๆ อันก่อให้เกิดอันตรายความเสียหายกับนักแข่งท่านอื่น คณะกรรมการขอตัดสิทธิ์ท่านออกจากการแข่งขัน
9. การดร๊าฟสำหรับผู้ชิงลำดับสามารถทำได้เฉพาะกับจักรยานที่เข้าแข่งขันในกลุ่มอายุเดียวกันเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ดร๊าฟกับกลุ่มอายุอื่น และเมื่อกลุ่มอายุอื่นแซง ห้ามเข้าดร๊าฟร่วมโดยเด็ดขาด
10. รถเซอร์วิสของแต่ละทีม (ถ้ามี) ให้วิ่งหลังขบวนนักแข่งเท่านั้น
11. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องพร้อมให้ตรวจบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ถ้าไม่มีหลักฐานจะถูกปรับเป็นแพ้
12. อายุตามปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ.เกิด
13. การประท้วง ต้องทำหลังประกาศผล 15 นาที โดยวางเงินประกัน 1,000 บาท หากการประท้วงนั้น ๆ เป็นผล ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะคืนเงินประกันให้(หากการประท้วงไม่เป็นผลจะไม่คืนเงินประกัน)
14. การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สุด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
1.คุณเอก มาตรสงคราม ประธานชมรมจักรยานตาก 088-2687467
2.คุณดุสิต กันแก้ว 081-7352319,063-2572319/Line id : dusit_kankaew
Facebook : Tak bike club 59

 

ประกาศเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดตาก

เรื่อง อนุมัติใช้พื้นที่ถนนแข่งจักรยาน

ดาวน์โหลด (PDF)

QR Code for เชิญเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานทางเรียบประเภท เสือหมอบและเสือภูเขา วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 “ปั่นตามรอยพระเจ้าตาก” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ เวลา 11:58 น.

อื่นๆ