ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Table 'wp_usermeta' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM wp_usermeta WHERE user_id IN (1) ORDER BY umeta_id ASC

จังหวัดตากแจ้ง งดจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี ๒๕๕๙


จังหวัดตากแจ้ง งดจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.ที่ห้องประชุมสายประทีป ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตาก
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการจัดการประชุมกำหนดแนวทาง การจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี อำเภอเมือง จังหวัดตาก

*****โดยในปีนี้กำหนดให้ยกเลิกการจัดงานฯ*****
แต่ทางจังหวัดตากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้จัดให้มีการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เพื่อให้ประเพณีการลอยกระทงเป็นการสืบสานอนุรักษ์ตามธรรมเนียม วิถีชีวิตชุมชนในท้องถิ่นและประเพณีของไทยที่ได้ปฏิบัติสืบกันมา

s__40419414

QR Code for จังหวัดตากแจ้ง งดจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี ๒๕๕๙ โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันอังคาร 18 ตุลาคม เวลา 11:40 น.

อื่นๆ