ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

บทเพลงเพื่อความจงรักภักดี พิทักษ์ปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และ ราชวงศ์จักรี ทุกๆ พระองค์


บทเพลงเพื่อความจงรักภักดี พิทักษ์ปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และ ราชวงศ์จักรี ทุกๆ พระองค์

“อธิฐาน..ขอเป็นข้าแผ่นดิน ราชาทรงพระเจริญ”

โดย..ศิลปินแห่งชาติ กับ ผู้พิทักษ์ราษฎร์แห่งแผ่นดิน

  • ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
  • พ.ต.อ.ดร.ไพรัตน์ ไพพรรณรัตน์

 

 

 

 

 

QR Code for บทเพลงเพื่อความจงรักภักดี พิทักษ์ปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และ ราชวงศ์จักรี ทุกๆ พระองค์ โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันจันทร์ 16 ตุลาคม เวลา 10:57 น.

อื่นๆ