ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่


https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Nsp9tUORXy2Tc-Qp_ikrhUjQ9N_SVNsW

QR Code for เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ เวลา 15:38 น.

อื่นๆ