ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Table 'wp_usermeta' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM wp_usermeta WHERE user_id IN (1) ORDER BY umeta_id ASC

เชิญประกวดวงดนตรีชิงถ้วยและเงินรางวัลจาก ผวจ.ตาก โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๕-๒๐ ธ.ค.๕๘


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เชิญประกวดวงดนตรีชิงถ้วยและเงินรางวัลจาก ผวจ.ตาก โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๕-๒๐ ธ.ค.๕๘ ซึ่งผู้สมัครสามารถสมัครได้ ๒ ช่องทาง ช่องทางแรกที่ ฝอ.๑ ภ.จว.ตาก และดาวน์โหลดใบสมัครเสร็จแล้วส่ง Fax ที่หมายเลข 0-5551-1632 พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ซึ่ง ภ.จว.ตาก จะทำการแข่งขันรอบคัดเลือกในวันที่ ๒๖-๒๗ ธ.ค.๕๘ และทำการแข่งขันชิงชนะเลิศในวันที่ ๓ ม.ค.๕๙

QR Code for เชิญประกวดวงดนตรีชิงถ้วยและเงินรางวัลจาก ผวจ.ตาก โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๕-๒๐ ธ.ค.๕๘ โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันอังคาร 12 มกราคม เวลา 17:35 น.

อื่นๆ