ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์


http://edupol.org/eduOrganize/publicDoc/manual/mass/01.pdf

QR Code for แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์ โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันจันทร์ 01 กุมภาพันธ์ เวลา 14:56 น.

อื่นๆ