ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Table 'wp_usermeta' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM wp_usermeta WHERE user_id IN (1) ORDER BY umeta_id ASC

ตำรวจชุมชนริมเมย โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.ภาสกร กลั่นหวาน และสวป.สภ.แม่สอด ได้นำสิ่งของน้ำและอาหารแห้งแจกจ่ายให้บุคคลต่างด้าว ที่สมัครใจเดินทางกลับประเทศเมียนมา


ตำรวจชุมชนริมเมย โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.ภาสกร กลั่นหวาน และสวป.สภ.แม่สอด ได้นำสิ่งของน้ำและอาหารแห้ง แจกจ่ายให้บุคคลต่างด้าว ที่สมัครใจเดินทางกลับประเทศเมี่ยนม่า

44800 44801 44802

QR Code for ตำรวจชุมชนริมเมย โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.ภาสกร กลั่นหวาน และสวป.สภ.แม่สอด ได้นำสิ่งของน้ำและอาหารแห้งแจกจ่ายให้บุคคลต่างด้าว ที่สมัครใจเดินทางกลับประเทศเมียนมา โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันพฤหัส 06 กรกฎาคม เวลา 10:10 น.

อื่นๆ