ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

วันที่ ๑๕ มี.ค.๒๕๖๐ พ.ต.ท.สุรศักดิ์ มีไมตรีจิตต์ สว.ฝอ.ภ.จว.ตาก ออกการติดตามประเมินผล สภ.เมืองตาก ตามโครงการติดตามหน่วยรับตรวจต้นแบบระดับสถานีตำรวจเบื้องต้น


วันที่ ๑๕ มี.ค.๒๕๖๐ พ.ต.ท.สุรศักดิ์ มีไมตรีจิตต์ สว.ฝอ.ภ.จว.ตาก ออกติดตามประเมินผลโครงการติดตามหน่วยรับตรวจต้นแบบระดับสถานีตำรวจเบื้องต้น และแจ้งการเข้าประเมินผลฯ จากคณะ สตส. ระหว่างวันที่  ๒๐ – ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๐ ณ สภ.เมืองตาก ในสังกัด ภ.จว.ตาก โดยมีเจ้าหน้าที่ สภ.เมืองตาก เข้ารับฟังแนวทางแนวทางและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดทำแฟ้มเอกสารโครงการหน่วยรับตรวจต้นแบบระดับสถานีตำรวจ ๑๙ แฟ้ม และแจ้ง ให้หน่วยในสังกัด ที่ไม่ได้รับการเข้าตรวจ ส่งเจ้าหน้าที่สังเกตการณ์เพื่อนำไปประกอบการจัดทำให้ถูกต้อง

s__22183951

s__22183952

 s__22183954

s__22183955

QR Code for วันที่ ๑๕ มี.ค.๒๕๖๐ พ.ต.ท.สุรศักดิ์ มีไมตรีจิตต์ สว.ฝอ.ภ.จว.ตาก ออกการติดตามประเมินผล สภ.เมืองตาก ตามโครงการติดตามหน่วยรับตรวจต้นแบบระดับสถานีตำรวจเบื้องต้น โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันจันทร์ 20 มีนาคม เวลา 11:02 น.

อื่นๆ