ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

วันที่ ๒๙ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. พ.ต.ต.เสน่ห์ แย้มทับ สวป.สภ.เมืองตาก,ร.ต.อ.วสิษฐ คุ้มพวก รอง สวป.สภ.เมืองตาก ปฏิบัติหน้าที่ ร้อยเวร20 และสายตรวจ ชป.4 พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ฝ่ายปกครอง ตรวจป้องกันเหตุและประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันเพื่อป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีจะสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่และประชาสัมพันธ์เรื่องการแต่งกายที่เหมาะสม สถานีขนส่งจังหวัดตาก เวลา ๑๙.๒๐ น. ตรวจความเรียบร้อย ป้องกันเหตุสะพานสมโภชฯ ๒๐๐ปี เวลา ๑๙.๔๐ น. ตรวจความเรียบร้อยศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เวลา ๒๐.๐๐ น. ตรวจความเรียบร้อยและป้องกันเหตุร้านซีบาร์ เวลา ๒๐.๒๐ น. ตรวจความเรียบร้อยและป้องกันเหตุร้านพหลโยธิน เวลา ๒๐.๔๐ น. ตรวจความเรียบร้อยและป้องกันเหตุร้านดิวันซ์ เวลา๒๑.๐๐น. ตรวจความเรียบร้อยและป้องกันเหตุร้านบางบาร์ เวลา ๒๑.๑๐ น. ตรวจคามเรียบร้อยและป้องกันเหตุร้านละเมอ เวลา ๒๑.๒๐ น. ตรวจความเรียบร้อยและป้องกันเหตุร้านพักกาย ผลการปฏิบัติ ไม่พบการกระทำตวามผิดกฎหมาย เหตุการณ์ปกติ


s__884741

s__884742

s__884743

s__884744

s__884745

s__884746

s__884747

s__884748

s__884749

s__884750

 

QR Code for วันที่ ๒๙ ต.ค.๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. พ.ต.ต.เสน่ห์ แย้มทับ สวป.สภ.เมืองตาก,ร.ต.อ.วสิษฐ คุ้มพวก รอง สวป.สภ.เมืองตาก ปฏิบัติหน้าที่ ร้อยเวร20 และสายตรวจ ชป.4 พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ฝ่ายปกครอง ตรวจป้องกันเหตุและประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันเพื่อป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีจะสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่และประชาสัมพันธ์เรื่องการแต่งกายที่เหมาะสม สถานีขนส่งจังหวัดตาก เวลา ๑๙.๒๐ น. ตรวจความเรียบร้อย ป้องกันเหตุสะพานสมโภชฯ ๒๐๐ปี เวลา ๑๙.๔๐ น. ตรวจความเรียบร้อยศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  เวลา ๒๐.๐๐ น. ตรวจความเรียบร้อยและป้องกันเหตุร้านซีบาร์ เวลา ๒๐.๒๐ น. ตรวจความเรียบร้อยและป้องกันเหตุร้านพหลโยธิน เวลา ๒๐.๔๐ น. ตรวจความเรียบร้อยและป้องกันเหตุร้านดิวันซ์ เวลา๒๑.๐๐น. ตรวจความเรียบร้อยและป้องกันเหตุร้านบางบาร์ เวลา ๒๑.๑๐ น. ตรวจคามเรียบร้อยและป้องกันเหตุร้านละเมอ เวลา ๒๑.๒๐ น. ตรวจความเรียบร้อยและป้องกันเหตุร้านพักกาย ผลการปฏิบัติ ไม่พบการกระทำตวามผิดกฎหมาย เหตุการณ์ปกติ โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันจันทร์ 31 ตุลาคม เวลา 10:30 น.

อื่นๆ