ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

ฝ่ายอำนวยการ ๑


ธุรการและกำลังพล


 16

   ร.ต.ต.หญิง พิชชนันท์  ทองเต็ม

     ตำแหน่ง รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ ๑

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๙๕-๑๔๓๔๘๔๘

     รับผิดชอบ ————————————-
 19

   ส.ต.ท.เศรษฐพงษ์  ใจแก้วทิ

     ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ฯ

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๙๕-๖๓๔๑๔๒๕

     รับผิดชอบ ————————————- 13

   ส.ต.ต.ธนชัย  เชื้อสายอินทร์

     ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ฯ

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร :

     รับผิดชอบ ————————————-