ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

ฝ่ายอำนวยการ ๕


งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

123

   ส.ต.ต.เกรียงศักดิ์ หลิวจิรพัชร

     ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ฯ

     ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

     โทร : ๐๘๔-๗๖๒๕๒๓๔

     รับผิดชอบ งานเทคโนโลยี