ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

พลตำรวจตรี มานะ อินพิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการอมรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายเลือกตั้งให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด


วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น  พลตำรวจตรี มานะ อินพิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการอมรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายเลือกตั้งให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด โดยมี พันตำรวจเอก มานัส ศรประพันธ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก, พันตำรวจเอก อัมพล วงศ์ใหญ่ รองผู้บังคับการฯ, พันตำรวจเอก ไสว ครุธผาสุข รองผู้บังคับการฯ, พันตำรวจเอก ศักดา สังขนิตย์ รองผู้บังคับการฯ, หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด และข้าราชการตำรวจเข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

QR Code for พลตำรวจตรี มานะ อินพิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการอมรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายเลือกตั้งให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันอังคาร 12 กุมภาพันธ์ เวลา 12:51 น.

อื่นๆ