ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

พลตำรวจตรี มานะ อินพิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดตาก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒


วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. พลตำรวจตรี มานะ อินพิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม การบริหารงานตำรวจจังหวัดตาก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมี คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดตาก ,รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก,หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดตากและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ๑ ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

QR Code for พลตำรวจตรี มานะ อินพิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดตาก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันพฤหัส 07 มีนาคม เวลา 19:59 น.

อื่นๆ