ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

พ.ต.อ.อัมพล วงศ์ใหญ่ รองผบก.ภ.จว.ตาก ได้ร่วมพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามโครงการ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจน


วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. พ.ต.อ.อัมพล วงศ์ใหญ่ รองผบก.ภ.จว.ตาก ได้ร่วมพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามโครงการ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจน โดยมีนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตย์ ผวจ.ตาก เป็นประธาน ณ วิทยาลัยชุมชนตากต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จว.ตาก

QR Code for พ.ต.อ.อัมพล วงศ์ใหญ่ รองผบก.ภ.จว.ตาก ได้ร่วมพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามโครงการ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจน โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันพุธ 12 กันยายน เวลา 12:20 น.

อื่นๆ