ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

พ.ต.อ.ไสว ครุธผาสุข รองผบก.ภ.จว.ตาก พร้อมด้วยคณะตรวจงานของภ.จว.ตาก ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสภ.แม่สอด


วันนี้ ๒๐ มี.ค.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. พ.ต.อ.ไสว ครุธผาสุข รองผบก.ภ.จว.ตาก พร้อมด้วยคณะตรวจงานของภ.จว.ตาก ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสภ.แม่สอด พบเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ปกติ
ได้ทำการตรวจการปฏิบัติงานมีรายละเอียดดังนี้
๑.ตรวจและปรระเมินผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของตร.ปี ๒๕๖๐ ครั้งที่๑
๒.ได้แจ้งข้อกำชับสั่งการของผบก.ภ.จว.ตาก ดังนี้
๒.๑ การรายงานเหตุสำคัญและน่าสนใจ ให้ถือปฏิบัติตามที่ได้สั่งการไว้โดยเคร่งครัด
๒.๒ การจัดร้อยเวรสอบสวน(๓๐) ให้จัดร้อยเวรสำรอง เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนให้เกิดประสิทธิ์ภาพสูงสุด
๒.๓ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานstop walk and talk ให้มีเป้าหมายความสำเร็จ ทั้งความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และความต้องการของตำรวจผู้ให้บริการ โดยให้เน้นการขอความร่วมมือติดตั้งกล้องCCTVเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน

701081

701080

701102

701100

701101

QR Code for พ.ต.อ.ไสว ครุธผาสุข รองผบก.ภ.จว.ตาก พร้อมด้วยคณะตรวจงานของภ.จว.ตาก ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสภ.แม่สอด โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันจันทร์ 20 มีนาคม เวลา 15:03 น.

อื่นๆ