ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Table 'wp_usermeta' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM wp_usermeta WHERE user_id IN (1) ORDER BY umeta_id ASC

วันที่ ๑๗ มิ.ย.๕๙ เวลา ๐๘.๔๕ น. พ.ต.อ.ไสว ครุธผาสุข รองผบก.ภ.จว.ตาก ประธานคณะกรรมการการฝึกข้าราชการตำรวจสังกัดภ.จว.ตาก ประจำปี ๒๕๕๙


วันนี้ ๑๗มิ.ย.๕๙ เวลา ๐๘.๔๕น. พ.ต.อ.ไสว ครุธผาสุข รองผบก.ภ.จว.ตาก ประธานคณะกรรมการการฝึกข้าราชการตำรวจสังกัดภ.จว.ตาก ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมด้วย พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ ขอนพุดซา ผกก.สส.ภ.จว.ตาก พ.ต.ท.การุญ วงศ์จันทรมณี รองผกก.สส.ภ.จว.ตาก พ.ต.อ.พิทักษ์ เชียงทอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ตาก พ.ต.ท.เทพบดินทร์ โพธิศาสตร์ รองผกก.ป.สภ.แม่สอด พ.ต.ต.อัศวนันต์ ใจวุฒิ สวป.สภ.แม่สอด พ.ต.ต.ยุทธนันต์ จันทร์เนตร สวป.สภ.แม่สอด พ.ต.อ.ไพฑูรย์ สุขุมวัฒนะ ผกก.สภ.แม่ระมาด พ.ต.ท.ศุภกร พิพัฒน์พิมพร รองผกก.ป.สภ.แม่ระมาด พ.ต.ต.วัฒนะ คงตาล สวป.สภ.แม่ระมาด พ.ต.ท.ปราโมทย์ สุขนาคกิจ รองผกก.ป.สภ.พบพระ พ.ต.ท.ปรีชา แสงมณี สวป.สภ.พบพระ พ.ต.ท.สุพจน์ นวรัตนารมย์ รองผกก.ป.สภ.ท่าสองยาง พ.ต.ท.นิคสัน แสนเตปิน สว.สภ.แม่เมย พ.ต.ท.ธเนศร์ เนียมณรงค์ สวป.สภ.พะวอ
ร่วมเปิดพิธีการประกวดการฝึกข้าราชการตำรวจในสังกัดภ.จว.ตาก ประจำปี๒๕๕๙ (ฝั่งตะวันตก) ใช้กำลังเจ้าหน้าตำรวจรวม ๒๘๒นาย โดยมีลำดับการประกวดการฝึกดังนี้
๑)๐๙.๐๐น สภ.ท่าสองยาง
๒)๑๐.๐๐น สภ.แม่เมย
๓)๑๑.๐๐น สภ.พบพระ
๔) ๑๒.๐๐น สภ.อุ้มผาง
๕) ๑๓.๐๐น สภ.แม่ระมาด
๖) ๑๔.๐๐น สภ.พะวอ
๗) ๑๕.๐๐น สภ.แม่สอด

357669

357667

357668

357670

357671

357672

357673

QR Code for วันที่ ๑๗ มิ.ย.๕๙ เวลา ๐๘.๔๕ น. พ.ต.อ.ไสว ครุธผาสุข รองผบก.ภ.จว.ตาก ประธานคณะกรรมการการฝึกข้าราชการตำรวจสังกัดภ.จว.ตาก ประจำปี ๒๕๕๙ โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันศุกร์ 17 มิถุนายน เวลา 14:04 น.

อื่นๆ