ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

วันที่ ๒๑ ธ.ค.๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร ผบช.ภ.๖ เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ท่าอากาศยานแม่สอด จว.ตาก โดยมี พ.ต.อ.ปริญญา วิศิษฐฎากุล รรท.ผบก.ภ.จว.ตาก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เฝ้ารับเสด็จฯ ผบช.ภ.๖ ตามเสด็จฯ ขบวน ฮ.พระที่นั่ง พร้อมด้วย มทภ.๓ และ ผวจ.ตาก ไป ณ ที่หมายเสด็จฯ ๒ ที่หมาย ๑.) ศกร.ตชด.บ้านพอบือละคี อ.ท่าสองยาง ๒.) ศศช.บ้านห้วยมะโหนกคี อ.ท่าสองยาง


s__43327605s__43327604

 

s__43327606

s__43327607

s__43327608

QR Code for วันที่ ๒๑ ธ.ค.๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.  พล.ต.ท.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร ผบช.ภ.๖ เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ท่าอากาศยานแม่สอด จว.ตาก โดยมี พ.ต.อ.ปริญญา วิศิษฐฎากุล รรท.ผบก.ภ.จว.ตาก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เฝ้ารับเสด็จฯ ผบช.ภ.๖ ตามเสด็จฯ ขบวน ฮ.พระที่นั่ง พร้อมด้วย มทภ.๓ และ ผวจ.ตาก ไป ณ ที่หมายเสด็จฯ ๒ ที่หมาย  ๑.) ศกร.ตชด.บ้านพอบือละคี อ.ท่าสองยาง ๒.) ศศช.บ้านห้วยมะโหนกคี อ.ท่าสองยาง โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันพุธ 21 ธันวาคม เวลา 13:48 น.

อื่นๆ