ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

วันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. พ.ต.อ.มานัส ศรประพันธ์ รอง ผบก.ภ.จว.ตาก พร้อมด้วย ร.ต.ท.จีระศักดิ์ ลอดคุ้ม รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตาก ร่วมตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๙ โดยมี พล.อ.พงษ์เทพ กนิษฐานนท์ รองสมุหราชคงรักษ์ เป็นหัวหน้าคณะ ซึ่งในวันนี้มีกำหนดการตรวจพื้นที่ จำนวน ๒ ที่หมาย ดังนี้ ๑.ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวรชายแดนบ้านพอบือละคี ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง พื้นที่รับผิดชอบ สภ.ท่าสองยาง ๒.ศูนย์การจัดการศึกษาสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง (ศศช.) บ้านห้วยมะโหนกคี ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง พื้นที่รับผิดชอบ สภ.ท่าสองยางs__15794227

s__15794228

s__15794229

s__15794230

QR Code for วันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. พ.ต.อ.มานัส ศรประพันธ์ รอง ผบก.ภ.จว.ตาก พร้อมด้วย ร.ต.ท.จีระศักดิ์ ลอดคุ้ม รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ตาก ร่วมตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๙ โดยมี พล.อ.พงษ์เทพ กนิษฐานนท์ รองสมุหราชคงรักษ์ เป็นหัวหน้าคณะ ซึ่งในวันนี้มีกำหนดการตรวจพื้นที่ จำนวน ๒ ที่หมาย ดังนี้ ๑.ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวรชายแดนบ้านพอบือละคี ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง พื้นที่รับผิดชอบ สภ.ท่าสองยาง ๒.ศูนย์การจัดการศึกษาสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง (ศศช.) บ้านห้วยมะโหนกคี ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง พื้นที่รับผิดชอบ สภ.ท่าสองยาง โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันพฤหัส 08 ธันวาคม เวลา 10:42 น.

อื่นๆ