ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

วันนี้ (๑๓ มิ.ย.๕๙) พ.ต.อ.อดิศร อินสด รอง ผบก.ภ.จว.ตาก ได้ออกตรวจเยี่ยม สภ.และสายตรวจตำบล(หน่วยบริการประชาชน)ในปกครอง ตรวจเยี่ยม หน่วยบริการประชาชนแม่ท้อ สภ.แม่ท้อ , หน่วยบริการประชาชนห้วยยะอุ สภ.พะวอ , ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนพะวอ สภ.พะวอ , ตรวจเยี่ยม สภ.แม่สอด และตรวจเยี่ยม สภ.แม่ระมาด โดยได้นัดหมาย จนท.ตำรวจ สภ.แม่ระมาด มาประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจเยี่ยม สภ.และ สายตรวจตำบล ในปกครอง ตาม นยบ.และคำสั่งของ ภ.๖ ได้บันทึกการตรวจเยี่ยมและให้ข้อสั่งการไว้แล้ว โดยระดับ สภ.ให้ถือปฏิบัติตาม นยบ.และคำสั่งของผู้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างเคร่งครัด ในช่วงระดมปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติด ให้ ชป.ปส.สภ.ฯ เร่งรัดตรวจค้นให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ตามเป้าหมายของหน่วยเหนือ สำหรับสายตรวจตำบลให้เน้นในเรื่องการให้การบริการให้เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชนเป็นหลัก


192093

192092

192095

192097

192098

192096

QR Code for วันนี้ (๑๓ มิ.ย.๕๙) พ.ต.อ.อดิศร อินสด รอง ผบก.ภ.จว.ตาก ได้ออกตรวจเยี่ยม สภ.และสายตรวจตำบล(หน่วยบริการประชาชน)ในปกครอง  ตรวจเยี่ยม หน่วยบริการประชาชนแม่ท้อ สภ.แม่ท้อ , หน่วยบริการประชาชนห้วยยะอุ สภ.พะวอ , ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนพะวอ สภ.พะวอ , ตรวจเยี่ยม สภ.แม่สอด และตรวจเยี่ยม สภ.แม่ระมาด โดยได้นัดหมาย จนท.ตำรวจ สภ.แม่ระมาด มาประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจเยี่ยม สภ.และ สายตรวจตำบล ในปกครอง ตาม นยบ.และคำสั่งของ ภ.๖  ได้บันทึกการตรวจเยี่ยมและให้ข้อสั่งการไว้แล้ว โดยระดับ สภ.ให้ถือปฏิบัติตาม นยบ.และคำสั่งของผู้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างเคร่งครัด ในช่วงระดมปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติด ให้ ชป.ปส.สภ.ฯ เร่งรัดตรวจค้นให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ตามเป้าหมายของหน่วยเหนือ สำหรับสายตรวจตำบลให้เน้นในเรื่องการให้การบริการให้เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชนเป็นหลัก โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันจันทร์ 13 มิถุนายน เวลา 15:16 น.

อื่นๆ