ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ รร.ตชด.ท่านผู้หญิง ทวี มณีนุตร


วันที่ ๑๙ ธ.ค.๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ท.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร ผบช.ภ.๖ ตามเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ รร.ตชด.ท่านผู้หญิง ทวี มณีนุตร โดยมี พ.ต.อ.ปริญญา วิศิษฐฎากุล
รรท.ผบก.ภ.จว.ตาก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เฝ้ารับเสด็จฯ ผบช.ภ.๖ ตามเสด็จฯ ขบวน ฮ.พระที่นั่ง ไป ณ ที่หมายเสด็จฯ ๒ ที่หมาย
๑.) รร.บ้านกล้อทอ อ.อุ้มผาง
๒.) รพ.พบพระ อ.พบพระ

s__43302955

s__43302956

s__43302957

s__43302958

QR Code for สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ รร.ตชด.ท่านผู้หญิง ทวี มณีนุตร โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันอังคาร 20 ธันวาคม เวลา 09:28 น.

อื่นๆ