ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

๑๓ มิ.ย.๕๙ พ.ต.อ.อดิศร อินสด รอง ผบก.ภ.จว.ตาก ได้ออกตรวจเยี่ยม สภ.และสายตรวจตำบล(หน่วยบริการประชาชน)ในปกครอง ดังนี้ ๑. เวลา ๐๘.๒๐ น.ตรวจเยี่ยม สายตรวจตำบลแม่หละ สภ.ท่าสองยาง ๒. เวลา ๐๘.๔๕ น.ตรวจเยี่ยม หน่วยบริการประชาชน แม่ต้าน สภ.ท่าสองยาง ๓. เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.ตรวจเยี่ยม สภ.ท่าสองยาง โดยได้นัดหมาย จนท.ตำรวจ สภ.แม่ระมาด มาประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจเยี่ยม สภ.และ สายตรวจตำบล ในปกครอง ตาม นยบ.และคำสั่งของ ภ.๖ โดยได้เน้นย้ำในเรื่องดังต่อไปนี้ ๓.๑ การควบคุมสถานภาพอาชญากรรม คดี ๔ กลุ่ม ๓.๒ การควบคุมการบริหารงานสอบสวน ๓.๓ การเร่งรัดจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ ๓.๔ การดำเนินการเกี่ยวกับผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด นอกจากนี้ ได้ตรวจดูการฝึกของ จนท.ตำรวจ สภ.ท่าสองยาง ที่โรงยิมเทศบาลท่าสองยาง ๔. เวลา ๑๐.๕๐ น. ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนแม่อุสุ ได้บันทึกการตรวจเยี่ยมและให้ข้อสั่งการไว้แล้ว โดยระดับ สภ.ให้ถือปฏิบัติตาม นยบ.และคำสั่งของผู้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างเคร่งครัด ในช่วงระดมกวาดล้าง ให้ ชป.ปส.สภ.ฯ เร่งรัดจับกุมให้ได้ตามเป้าหมายของหน่วยเหนือ สำหรับสายตรวจตำบลให้เน้นในเรื่องการบริการให้เป็นที่พึงพอใจของประชาชนเป็นหลัก


197363197362  197364 197365 197366

QR Code for ๑๓ มิ.ย.๕๙ พ.ต.อ.อดิศร อินสด รอง ผบก.ภ.จว.ตาก ได้ออกตรวจเยี่ยม สภ.และสายตรวจตำบล(หน่วยบริการประชาชน)ในปกครอง ดังนี้ ๑. เวลา ๐๘.๒๐ น.ตรวจเยี่ยม สายตรวจตำบลแม่หละ สภ.ท่าสองยาง ๒. เวลา ๐๘.๔๕ น.ตรวจเยี่ยม หน่วยบริการประชาชน แม่ต้าน สภ.ท่าสองยาง ๓. เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.ตรวจเยี่ยม สภ.ท่าสองยาง โดยได้นัดหมาย จนท.ตำรวจ สภ.แม่ระมาด มาประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจเยี่ยม สภ.และ สายตรวจตำบล ในปกครอง ตาม นยบ.และคำสั่งของ ภ.๖ โดยได้เน้นย้ำในเรื่องดังต่อไปนี้ ๓.๑ การควบคุมสถานภาพอาชญากรรม คดี ๔ กลุ่ม ๓.๒ การควบคุมการบริหารงานสอบสวน ๓.๓ การเร่งรัดจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ ๓.๔ การดำเนินการเกี่ยวกับผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด นอกจากนี้ ได้ตรวจดูการฝึกของ จนท.ตำรวจ สภ.ท่าสองยาง ที่โรงยิมเทศบาลท่าสองยาง ๔. เวลา ๑๐.๕๐ น. ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนแม่อุสุ ได้บันทึกการตรวจเยี่ยมและให้ข้อสั่งการไว้แล้ว โดยระดับ สภ.ให้ถือปฏิบัติตาม นยบ.และคำสั่งของผู้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างเคร่งครัด ในช่วงระดมกวาดล้าง ให้ ชป.ปส.สภ.ฯ เร่งรัดจับกุมให้ได้ตามเป้าหมายของหน่วยเหนือ สำหรับสายตรวจตำบลให้เน้นในเรื่องการบริการให้เป็นที่พึงพอใจของประชาชนเป็นหลัก โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันพฤหัส 16 มิถุนายน เวลา 10:06 น.

อื่นๆ