ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

๑๖มิ.ย.๕๙ เวลา ๐๘.๔๕ น พ.ต.อ.ไสว ครุธผาสุข รองผบก.ภ.จว.ตาก ประธานคณะกรรมการการฝึกข้าราชการตำรวจสังกัดภ.จว.ตาก ประจำปี๒๕๕๙ พร้อมด้วย พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ ขอนพุดซา ผกก.สส.ภ.จว.ตาก พ.ต.ท.การุญ วงศ์จันทรมณี รองผกก.สส.ภ.จว.ตาก พ.ต.อ.กฤชกนก ด่านอุดม ผกก.สภ.แม่ท้อ พ.ต.ท.ทวี ภุมมาพันธ์ รองผกก.ป.สภ.แม่ท้อ พ.ต.อ.ธนารักษ์ ปาระมีสา ผกก.สภ.วังเจ้า พ.ต.ท.กิตติพันธ์ เดชสุนทรวัฒน์ รองผกก.ป.สภ.วังเจ้า พ.ต.ท.สิทธิชัย ยิ้มยวน รองผกก.สส.สภ.วังเจ้า พ.ต.ท.สมคิตร์ โพธิษา สวป.สภ.วังเจ้า พ.ต.ท.วสันต์ ปุ้ยฮะ รองผกก.สภ.เมืองตาก พ.ต.ท.เจษฏา จิตร์ตรง สวป.สภ.เมืองตาก พ.ต.ท.เด่นเดียว ดอนตุ้มไพร สว.สภ.หนองบัวเหนือ พ.ต.ท.ไตรเทพ แพทย์รัตน์ สว.สภ.ยกกระบัตร พ.ต.ต.ประกิจ มีคำ สว.สภ.แม่สลิด พ.ต.ต.อิทธ์ฉัตรชัย เรืองชัยศิวเวท สวป.สภ.บ้านตาก พ.ต.ต.ฉัตรชัย สุทธนะ สวป.สภ.บ้านตาก ร่วมเปิดพิธีการประกวดการฝึกข้าราชการตำรวจในสังกัดภ.จว.ตาก ประจำปี ๒๕๕๙ (ฝั่งตะวันออก) ใช้กำลังเจ้าหน้าตำรวจรวม๓๐๐นาย โดยมีลำดับการประกวดการฝึกดังนี้ ๑) ๐๙.๐๐น สภ.วังเจ้า ๒) ๑๐.๐๐น สภ.แม่ท้อ ๓) ๑๑.๐๐น สภ.เมืองตาก ๔) ๑๒.๐๐น สภ.สามเงา ๕) ๑๓.๐๐น สภ.ยกกระบัตร ๖) ๑๔.๐๐น สภ.บ้านตาก ๗)๑๕.๐๐น สภ.แม่สลิด ๘)๑๖.๐๐น สภ.หนองบัวเหนือ ๙) ๑๗.๐๐น สภ.วังประจบ


356189

356185

356226

356187

356191

356192

356230

QR Code for ๑๖มิ.ย.๕๙ เวลา ๐๘.๔๕ น พ.ต.อ.ไสว ครุธผาสุข รองผบก.ภ.จว.ตาก ประธานคณะกรรมการการฝึกข้าราชการตำรวจสังกัดภ.จว.ตาก ประจำปี๒๕๕๙ พร้อมด้วย พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ ขอนพุดซา ผกก.สส.ภ.จว.ตาก พ.ต.ท.การุญ วงศ์จันทรมณี รองผกก.สส.ภ.จว.ตาก พ.ต.อ.กฤชกนก ด่านอุดม ผกก.สภ.แม่ท้อ พ.ต.ท.ทวี ภุมมาพันธ์ รองผกก.ป.สภ.แม่ท้อ พ.ต.อ.ธนารักษ์ ปาระมีสา ผกก.สภ.วังเจ้า พ.ต.ท.กิตติพันธ์ เดชสุนทรวัฒน์ รองผกก.ป.สภ.วังเจ้า พ.ต.ท.สิทธิชัย ยิ้มยวน รองผกก.สส.สภ.วังเจ้า พ.ต.ท.สมคิตร์ โพธิษา สวป.สภ.วังเจ้า พ.ต.ท.วสันต์ ปุ้ยฮะ รองผกก.สภ.เมืองตาก พ.ต.ท.เจษฏา จิตร์ตรง สวป.สภ.เมืองตาก พ.ต.ท.เด่นเดียว ดอนตุ้มไพร สว.สภ.หนองบัวเหนือ พ.ต.ท.ไตรเทพ แพทย์รัตน์ สว.สภ.ยกกระบัตร พ.ต.ต.ประกิจ มีคำ สว.สภ.แม่สลิด พ.ต.ต.อิทธ์ฉัตรชัย เรืองชัยศิวเวท สวป.สภ.บ้านตาก พ.ต.ต.ฉัตรชัย สุทธนะ สวป.สภ.บ้านตาก ร่วมเปิดพิธีการประกวดการฝึกข้าราชการตำรวจในสังกัดภ.จว.ตาก ประจำปี ๒๕๕๙ (ฝั่งตะวันออก) ใช้กำลังเจ้าหน้าตำรวจรวม๓๐๐นาย โดยมีลำดับการประกวดการฝึกดังนี้  ๑) ๐๙.๐๐น สภ.วังเจ้า ๒) ๑๐.๐๐น สภ.แม่ท้อ ๓) ๑๑.๐๐น สภ.เมืองตาก ๔) ๑๒.๐๐น สภ.สามเงา ๕) ๑๓.๐๐น สภ.ยกกระบัตร ๖) ๑๔.๐๐น สภ.บ้านตาก ๗)๑๕.๐๐น สภ.แม่สลิด ๘)๑๖.๐๐น สภ.หนองบัวเหนือ ๙) ๑๗.๐๐น สภ.วังประจบ โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันพฤหัส 16 มิถุนายน เวลา 11:03 น.

อื่นๆ