ตำรวจภูธรจังหวัดตาก - "เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีมาตรฐานสากล"

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Table 'wp_usermeta' is marked as crashed and should be repaired]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM wp_usermeta WHERE user_id IN (1) ORDER BY umeta_id ASC

๒๓ ก.ค.๕๙ พ.ต.อ.อดิศร อินสด รอง ผบก.ภ.จว.ตาก ได้ออกตรวจเยี่ยม สภ.และสายตรวจตำบลในปกครอง ดังนี้ – ๑๑.๐๐ น. สภ.เมืองตาก – ๑๑.๑๕ น. สช.ริมปิง สภ.เมืองตาก – ๑๑.๓๐ น. หน่วยบริการประชาชนป่ามะม่วง สภ.หนองบัวเหนือ – ๑๒.๐๐ น. สภ.แม่ท้อ – ๑๒.๓๐ น.จุดตรวจท่าเล่ สภ.แม่ท้อ ได้กำชับให้ถือปฏิบัติตาม นยบ.และข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างเคร่งครัดโดยได้บันทึกการตรวจเยี่ยมไว้แล้ว


265687

265688

265689

265690

265691

QR Code for ๒๓ ก.ค.๕๙ พ.ต.อ.อดิศร อินสด รอง ผบก.ภ.จว.ตาก ได้ออกตรวจเยี่ยม สภ.และสายตรวจตำบลในปกครอง ดังนี้ – ๑๑.๐๐ น. สภ.เมืองตาก – ๑๑.๑๕ น. สช.ริมปิง สภ.เมืองตาก – ๑๑.๓๐ น. หน่วยบริการประชาชนป่ามะม่วง สภ.หนองบัวเหนือ – ๑๒.๐๐ น. สภ.แม่ท้อ – ๑๒.๓๐ น.จุดตรวจท่าเล่ สภ.แม่ท้อ ได้กำชับให้ถือปฏิบัติตาม นยบ.และข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างเคร่งครัดโดยได้บันทึกการตรวจเยี่ยมไว้แล้ว โพสโดย Admin อัพเดตล่าสุดเมื่อ : วันพฤหัส 28 กรกฎาคม เวลา 11:17 น.

อื่นๆ